<ภาพเพิ่มเติม>
<<ภาพเพิ่มเติม>>


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์


ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน คงสภาพต้นแบบโรงเรียนในฝันด้วยความยินดียิ่งการแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน รอบคัดเลือกระดับจังหวัดลำพูน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ผ่านการคัดเลือกทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อแข่งขันต่อในระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ร่วมเดินรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
7 สิงหาคม 2559

   
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 396 หมู่1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์ 092-2890359 email: paphai_lp2@hotmail.com